facebook twitter instagram telegram tbb logo
Menüyü Görüntüle

TBB BİLİŞİM KOMİSYONUNUN AMAÇLARI

1- UYAP konusunda çalışmalar yapılması, UYAP’ın yapılanmasında ve geliştirilmesinde avukatların ve TBB’nin katılımının ve etkinliğinin sağlanması, bu konuda kamuoyu oluşturulması, Adalet Bakanlığı’na önerilerde bulunulması,

2- Avukatların ve Stajyer Avukatların, TBB’nin ve Baroların bilişim teknolojileri konusunda bilgilendirilmesi ve aktif yararlandırılması, teknik ve hukuki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılması, 

3- Avukatlara yazılım ve donanım bilgisi desteği sağlanması, 

4- Avukatların yararlanacağı bilişim portalı ve bilişim bülteni hazırlanması

5- Avukatların ve stajyer avukatların GSM tarifeleri, Sabit internet tarifeleri, yazılım, donanım ve çevre birimleri ihtiyacının toplu anlaşmalar yapılmak suretiyle indirimli olarak karşılanması

6- Elektronik imza ve Mobil imza ile ilgili çalışmalar yapılması

7- Avukatların kullandığı gelecekte kullanabileceği sistemler hakkında çalışmalar yapılması,

8- TBB ve Ortak web sistemi kullanan Baroların web sitelerinin alt yapısının geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapılması,

9- Faaliyet alanına giren konularda Türkiye Barolar Birliği birimlerine danışmanlık yapılması,

10- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği, PTT, İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarla işbirliği yapılması, öneriler sunulması

11- TBB, Barolar ve Avukatlar tarafından kullanılan program ve sistemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygunluğunun denetlenmesi

12- Faaliyet alanında eğitimler düzenlenmesi

13- TBB ve Baro teknik personelleri ile koordinasyon kurularak çözümler üretilmesi