facebook twitter instagram telegram tbb logo
Menüyü Görüntüle

BİLİŞİM KOMİSYONU PROJELERİ

 1. Mobil UDF Editör (Mobil Cihazlarda dilekçe oluşturma ve mobil imzalama yapma)
 2. Mobil UYAP Portal
 3. Komisyon İnternet Sitelerinin Geliştirilmesi
 4. Bilişim Portalı (avukatlar için programlara, sayfalara, bilgilere, araçlara yer verilmesi)
 5. Bilişim Bülteni Yayınlanması
 6. Elektronik Baro Levhası (Bilgisayar ortamında çalışan, otomatik güncellenen)
 7. Dosyalama ve Dilekçe yazma programları hazırlanması
 8. Avukat Bürolarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanabilmesi
 9. E-Yetki Belgesi Sistemi
 10. E-Vekalet Pulu Sistemi
 11. E-Yazışma, belge üretme ve doğrulama sistemi
 12. Avukatlar için E-mail ve bulut Sistemi
 13. Çağdaş Baro Siteleri
 14. Avukatlar için toplu sarf malzemeleri, yazılım ve donanım anlaşmaları
 15. Bilişim Alanında eğitimler
 16. Sanal Kütüphane oluşturulması
 17. Kurumlarla İşbirliği
 18. UYAP güncelleme ve geliştirme talepleri
 19. Yüksek Mahkemelerin Sitelerinin geliştirilmesi önerileri
 20. Avukat- e devlet entegrasyonu
 21. Mobil İmza geliştirmeleri
 22. Elektronik Yazışma Programı oluşturulması